UITGELICHT
24823
page-template-default,page,page-id-24823,wp-custom-logo,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Uitgelicht/Noteworthy (van/door Louis van der Linden)
Uitgelicht is mijn Schetsboek XXL (Sketchbook XXL), een plaats voor ideeën, voor van alles wat je zoal opvalt, tegenkomt en waarvan/waarbij je denkt “dat moet ik noteren” en ev. laten zien c.q. delen. (Tekst en beeld, Louis van der Linden)

Niet aanraken s.v.p.
Galerie van Dun, Oisterwijk / Traphuis / Li Hong Bo, Burst of Empress, papier 72x55x30 cm, 38.500,00 met op de achtergrond, Isabelle Scheltjens, Lust (glaskunst / Gavin Rain /

Lustwarande
Expositie Eartheaters / Met o.a. Jonathan van Doornum – Faithful Folly (2023) (Afb. midden) /

ANTWERPEN
11/12-08-’23 / [F] KMSKA-still uit movie // [Movie] KMSKA, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Een ervaring in beeld (op basis van eigen foto’s (12-08-’23) + een paar ‘geleende’ beelden –  // [F] Zaal met werk van James Ensor /// [F] Happy view vanuit hotelkamer (x3), zomaar een straat (x3), stad in ‘beweging’ (x3).

Geloof
H3Hbiënnale

Hollands Licht
Schilderij Ondergaande Zon (olieverf op linnen / 160 x 120 cm) door binnenvallend winter-zonlicht ‘beschilderd’ …

Matching
Je loopt er altijd onverwacht tegenaan, maar hier toch weer een aardige aanvulling op de fotoreeks ‘matching’ (Foto’s van gallerie-, museabezoekers die qua kleding matchen met het tentoongestelde werk). Zie verder > [F]#Matching

Composities
4x Vloer Distributiecentrum Van Nelle Fabriek

STUDIO CALDER
Je hebt studio’s en studio’s, van realiteit tot droom. Ik vermoed dat de droom van Calder werkelijkheid is geworden. En ondanks dat het enorm rommelig is, heb ik gelezen dat hij alles blind weet te vinden. een geordende chaos derhalve.
Ook het ‘L’Atelier Brancusi’ is wonderschoon. Het is nu nagebouwd als museum, als onderdeel van en gelegen naast het Centre Pompidou, Parijs.
[F] 2 x Studio van Calder / 2 x mijn Atelier / 3 x Brancusi / 1 x Ellworth Kelly in Chatham, N.Y.

Electriciteitsfabriek
Expositie in de wel heel bijzondere, vervallen turbinehal, een ruimte met zware dwarsbalken, smalle trappetjes en afbladerende verf, bijzonder licht en licht vs donker in bijzondere tinten en kleuren, een prachtige industriële ruimte. Een fantastisch uitgangspunt voor een schilderij in de reeks ‘Witnesses of the industrial past’, naast het Veem (Warehouse Building) en K21 (Museum) / schilderij, olieverf op linnen, allen 120 x 120 cm) en het HEM (4 schilderijen, olieverf op linnen, 4 x (60 x 60) cm).
[F] # Electriciteitsfabriek
[Afb] #Electriciteitsfabriek
[Afb] #Electriciteitsfabriek
[Afb] #het Veem
[Afb] #het HEM

Boom Mondriaan
Mondriaan lookalike in stadspark Oude Dijk te Tilburg
[F] # Stadspark Oude Dijk
[Afb] #Tekening boom, Mondriaan
[Afb] #Gray-Tree_1911, Mondriaan

Depot Boijmans van Beuningen
Wauw, zeer spectaculair, indrukwekkend, adembenemend! Het is overweldigend en zeer bijzonder om op deze wijze de ‘schatten’ van het museum ontsloten te zien. Alsof er een ufo is geland, de deuren staan open . . .  In de weerspiegeling is het gesloten museum Boijmans van Beuningen te zien. In dit Open Depot is een gigantische verzameling van 151 duizend kunstwerken, van schilderijen met vele topstukken tot video-collectie, van prenten en tekeningen tot keramiek en design, opgeslagen. Er wordt werk ‘getoond’, je leert hoe kunstwerken worden verzorgd, gerestaureerd en bewaard. En nu nog snel terug voor een rondleiding met gids (met een kijk in de werkateliers en kluizen) en een tour ‘achter de schermen’ om ook installatieruimten en laad- en losruimten te zien.

“Zag ik daar nou het balletmeisje van Degas?” …
(Petite danseuse de quatorze ans, Edgar Degas / Het Belgische danseresje Marie van Goethem was 14 toen ze model stond voor Degas. Hij boetseerde het in was en voorzag het van echt haar en echte schoenen. Het beeld was zo waarheidsgetrouw dat het op de tentoonstelling van impressionisten in 1881 een schandaal veroorzaakte. Hierop exposeerde Degas het werk nooit meer. Na de dood van Degas zijn van dit beeld vijfentwintig afgietsels in brons gemaakt.)

Video met foto’s DEPOT Boijmans van Beuningen, 2021-11-09

Louise Bourgeois
[F] #Bilbao
[F] #herfstige Warande, Tilburg

Faire Use
PARK, werk Bram Braam
[F_eigen] vloerdeel voormalige Gorettikapel, expositieruimte PARK (2020-11-27)

De maakbare natuur

Als de mens natuur wil, dan kan hij dat krijgen. Als startschot hoeven we slechts de culturele belemmeringen voor natuurlijke processen weg te halen. Dus graven bulldozers geulen om oude rivierlopen te herstellen en worden oude bossen met ‘exotische’ bomen gekapt om ruimte te maken voor verloren gegane inheemse soorten.

De gedachte van een ‘maakbare natuur’ heeft in Nederland vanaf einde negentiende eeuw, met de opkomst van de natuurbeweging, langzaam wortel geschoten. Aanvankelijk stond natuurbehoud centraal, maar gezien de snelle verdringing van het woeste landschap in het begin van de twintigste eeuw en de rigoureuze verandering van het historische cultuurlandschap door de naoorlogse ruilverkaveling, is het creëren van nieuwe en verloren gegane natuur steeds belangrijker geworden. Tegenwoordig is dit in de natuur-ontwikkelingsvisie nog steeds een zeer belangrijk element. Door het uitzetten van otters, bevers en andere verdwenen inheemse soorten hoopt men iets van de oude biodiversiteit te herstellen. Dit soort maakbaarheidsexperimenten wordt vaak ter discussie gesteld, soms omdat ze mislukken en soms omdat ze illusies lijken na te jagen. Maar deze discussies verhullen tegelijkertijd waar het, ook vanuit een historisch perspectief, om gaat. Niet de natuur sec staat voorop, zoals dat in grote natuurgebieden elders in de wereld vaak wel geldt, maar de functionele ruimtelijke indeling van het land. Daarna volgt pas de vraag over de wijze waarop allerlei vormen van natuur (behoud, reconstructie of vernieuwing) daarbinnen kunnen worden verwerkelijkt. Daardoor is natuurontwikkeling in de eerste plaats een strijd om de beperkte ruimte en in de tweede plaats een strijd om een gedeelte van die ruimte op andere dan op economische rendementscijfers gebaseerde principes in te richten. De vraag hoe de natuur kan worden ingepast in het cultuurlandschap van Nederland leidt tot de paradox dat natuurlandschap in Nederland goed en wel beschouwd ook cultuurlandschap is geworden.

#Natuur en Milieu: “Zuiver Water” / Tilburg-Noord, afwatering/sluis: tekening, pen en O.I.inkt op papier, formaat 16 x 24 cm en Oisterwijkse Bossen en Vennen, het Goorven: foto’s 6 x 6. Het Goorven is – i.v.m. zuivering, nà het verwijderen van alle ‘leven’ – leeggepompt, wordt schoon gemaakt en later weer ‘gevuld’.