About
18859
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18859,wp-custom-logo,stockholm-core-2.4.2,select-theme-ver-9.7,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,no_animation_on_touch,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

About

LOUIS VAN DER LINDEN
Schilderijen, tekeningen en fotografie / P
aintings, drawings and photography.

portret3x

‘Beelden’ (productief en reflectief) is mijn ding. Als kind actief en als talentvol aangemerkt, als puber ingedut, op de Academie opgebloeid. Daarna aan het werk, autonoom, maar tevens als docent en na de 2de studie Visuele Communicatie, ook als ontwerper en online-strateeg.

Een goed uitgangspunt is niet zomaar gevonden, maar als je het ziet, weet je het ook direct, dit wil ik graag schilderen, dit wordt een schilderij. De schilderijen zijn persoonlijke verkenningen in onderwerpen en materiaal, waarin gezocht wordt naar een geschilderde werkelijkheid. Dwz dat zowel het onderwerp/uitgangspunt* als het schilderen** beide van belang zijn, elkaar aanvullen en versterken, wisselend om aandacht vragen.
* Het werk is figuratief, het onderwerp wordt waarheidsgetrouw weergegeven. Er is zeker sprake van liefde voor realistische delen en gedetailleerde spannende details. Ook het onderwerp zélf vertelt natuurlijk zijn verhaal, laat zich zien en ervaren. ** Het schilderij wordt in lagen opgebouwd waarbij het schilderen en de verf zichtbaar blijven en niet volledig ondergeschikt gemaakt worden aan de voorstelling. Vertaling in het medium betekent ook zoeken naar schilderkunstige oplossingen, naar vereenvoudiging en essentie, naar dingen die met schilderen te maken hebben als de opbouw van de ruimte, licht en kleur, compositie.

Work

‘Images’ (productive and reflective) are my thing. Active and considered talented as a child, dozed off as an adolescent, blossomed at the Academy. Then he started working, autonomously, but also as a teacher and after the 2nd Visual Communication study, also as a designer and online strategist.

A good starting point is not just found, but when you see it, you know immediately, I would like to paint this, this will be a painting. The paintings are personal explorations in subjects and materials, in which a painted reality is sought. This means that both the subject/point of departure* and the painting** are both important, complement and reinforce each other, and alternately require attention.
* The work is figurative, the subject is depicted truthfully. There is certainly a love for realistic parts and detailed exciting details. Of course, the subject itself also tells its story, allows itself to be seen and experienced. ** The painting is built up in layers where the painting and the paint remain visible and are not completely subordinated to the representation. Translation into the medium also means searching for painterly solutions, for simplification and essence, for things that have to do with painting such as the structure of space, light and color, composition.
The work can be seen online, is/was (regularly) exhibited in gallery and museum.

ATELIER / STUDIO
///////
CV / opleiding / education

Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam (nu: Willem de Kooning Academie HR), Visuele Communicatie / Academie voor Beeldende Vorming, opleiding tot tekenleraar, Tilburg, Akte van bekwaamheid A en B.

CV / werk/beroep / profession

Beeldend Kunstenaar / Grafisch ontwerper _ Intermedia Designer / Docent (Willem de Kooning Academie HR, Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg, Pabo/Pedagogische Academie, Opl. school voor kleuterleidsters) /